FORMARE

Educația și instruirea asigură dezvoltarea competențelor individuale prin interacțiuni dintre participanți și instructor, precum și prin utilizarea studiilor de caz, a exercițiilor de grup și a jocurilor de simulare. Dezvoltarea competențelor individuale depinde de numărul de participanți, mixul de metode utilizate sau de durata sesiunilor de formare.

IPMA Romania sprijină calitatea în domeniul formării profesionale în managementul proiectelor, programelor și portofoliilor prin acreditarea cursurilor si programelor și prin sprijinirea înregistrării internaționale in IPMA REG System

ACREDITAREA CURSURILOR ȘI A PROGRAMELOR

Procedura de acreditare a cursurilor și programelor de managementul proiectelor, programelor și portofoliilor include două etape: auto-evaluarea și evaluarea de către un grup de experți în asigurarea calității formării profesionale. Durata acreditarii este de doi ani.

Organizatorii cursurilor și programelor devin parteneri de formare ai asociației.

Lista cursurilor și a programelor acreditate este disponibilă aici.

Pentru mai multe informații, contactați-ne la office@pm.org.ro

IPMA REG System

Prin IPMA REG System (sistemul de înregistrare a cursurilor si programelor educationale de managementul proiectelor), IPMA a creat o rețea globală de cursuri si programe în managementul proiectelor și domenii conexe. (https://www.ipma.world/consultants-trainers/)

România este parte din această rețea din anul 2011, când Asociaţia Project Management Romania a încheiat cu IPMA un acord de implementare în România a sistemului IPMA REG System.

Scopul sistemului IPMA REG System este de a oferi asociaţiilor membre ale IPMA un instrument de îmbunătăţire a comunicării dintre managerii de proiect sau organizaţiile care solicită dezvoltarea competenţelor de managementul proiectelor ale angajaţilor şi furnizorii de programe şi cursuri de specialitate.

Programe educaționale românesti incluse în IPMA REG System:
Master degree programme in construction project Technical University of Civil Engineering Bucharest https://utcb.ro

Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să contactaţi secretariatul Asociaţiei Project Management Romania, office@pm.org.ro