CERTIFICAREA IPMA reprezintă un sistem de certificare:

  • implementat local, dar cu recunoaștere internațională
  • utilizând standarde de competențe elaborate de experți recunoscuți pe plan mondial -> Standardul ICB 4.0
  • cu o bază de date publică a persoanelor certificate
  • asigurând certificarea competențelor la diferitele niveluri ale carierei profesionale
  • oferind o certificare de bază, cu diferențiere pentru diverse roluri

Nivelurile de certificare în managementul proiectelor

NIVELUL A

Director de proiect certificat

NIVELUL B

Manager senior de proiect certificat

NIVELUL C

Manager de proiect certificat

NIVELUL D

Practician în Managementul Proiectelor Certificat

RECERTIFICARE

La toate nivelurile

STANDARDUL ICB 4.0

IPMA ICB4.0 este un standard global care definește competențele cerute persoanelor care lucrează în domeniile managementului proiectelor, programelor și portofoliilor.

Cerințe pentru înscrierea în programul IPMA de certificare în domeniul Managementul proiectelor NIVEL A

> Cerinţe privind experienţa

Aplicantul trebuie să facă dovada unei experienţe de minimum 5 ani (60 luni) ca manager de proiect/Agile leader, cu responsabilităţi de leadership în cadrul unor proiecte foarte complexe, din care cel puțin 3 ani (36 luni) au fost la nivel strategic. Experienţa trebuie să fi fost obținută în ultimii 12 ani. Experienţa va fi declarată şi demonstrată/dovedită prin documentele de înscriere.

A

> Cerinţe privind mediul proiectelor şi responsabilitătile deţinute

În perioada de referinţă, aplicantul a acţionat la nivel strategic într-un mediu de program foarte complex, având responsabilităţi pentru un proiect foarte complex, cu impact strategic în organizaţie.

Cerințe pentru înscrierea în programul IPMA de certificare în domeniul Managementul proiectelor NIVEL B

> Cerinţe privind experienţa

Aplicantul trebuie să facă dovada unei experinţe de minimum 5 ani (60 luni) ca manager de proiect/Agil leader, din care cel puțin 3 ani (36 luni) a deţinut responsabilităţi de leadership în proiecte complexe. Experienţa trebuie să fi fost obținută în ultimii 8 ani, această perioadă de referinţă putând fi prelungită cu patru ani, în cazuri justificate. Experienţa va fi declarată şi demonstrată/dovedită prin documentele de înscriere.

B

> Cerinţe privind mediul proiectelor şi responsabilitătile deţinute

În perioada de referinţă, aplicantul a acţionat într-un mediu complex de proiect şi a fost responsabil pentru conducerea proiectelor complexe ale organizaţiei.

Cerințe pentru înscrierea în programul IPMA de certificare în domeniul Managementul proiectelor NIVEL C

> Cerinţe privind experienţa

Aplicantul trebuie să facă dovada unei experinţe de minimum 3 ani (36 luni) ca manager de proiect/Agil leader al unor proiecte de complexitate moderată sau de minimum 3 ani (36 luni) într-un rol cu responsabilităţi de management al proiectelor/Agil leadership, asistând managerul de proiect/Agil leader în proiecte complexe. Experienţa trebuie să fi fost obținută în ultimii 6 ani, această perioadă de referinţă putând fi prelungită cu patru ani, în cazuri justificate. Experienţa va fi declarată şi demonstrată/dovedită prin documentele de înscriere.

C

> Cerinţe privind mediul proiectelor şi responsabilitătile deţinute

În perioada de referinţă, aplicantul a acţionat într-un mediu de proiect de complexitate moderată şi a deţinut un rol cu responsabilităţi de management al proiectelor de complexitate moderată în cadrul organizaţiei.

Cerințe pentru înscrierea în programul IPMA de certificare în domeniul Managementul proiectelor NIVEL D

> Cerinţe privind experienţa

Nu sunt cerinţe de experienţă în managementul proiectelor.

D

> Cerinţe privind mediul proiectelor şi responsabilitătile deţinute

Aplicantul cunoaşte elementele de competenţă aferente domeniului managementul proiectelor. De asemenea, aplicantul deţine cunoștințe extinse de managementul proiectelor și poate lucra într-o echipă de proiect. Criteriile pentru determinarea complexităţii unui proiect sunt: obiectivele, evaluarea rezultatelor, procesele, metodele, instrumentele şi tehnicile de managementul proiectelor, resursele, inclusiv cele financiare, riscurile şi oportunităţile, părţile interesate, integrarea, relaţiile cu organizaţia permanentă, contextul cultural şi social, leadership, munca în echipa, gradul de inovare, condiţiile generale şi cerinţele de coordonare (complexitatea asociată cerinţei de autonomie).

Recertificare

> Recertificarea

Titularul poate solicita recertificarea, într-un interval de maxim şase luni (cu o extindere justificată la 12 luni). Recertificarea se realizează pe baza dovezilor incluse în cererea de înscriere care trebuie să ateste faptul că în perioada care s-a scurs de la obţinerea certificatului, titularul a lucrat în managementul proiectelor şi a fost preocupat de perfecţionarea profesională, atât în ceea ce priveşte cunoştintele cât şi deprinderile şi abilităţile. La momentul recertificării, solicitantul trebuie să îndeplinescă cerinţele de certificare pentru nivelul la care a fost certificat/recertificat anterior.

R